Polentur med Flesberg Ungdomskole 10.klassetrinn

Elevene i 10.klassetrinn i 2010-2011 ved Flesberg Ungdomskole skal på en 8 dagers toleransereise til Krakow og Berlin sammen med NorDan høsten 2010.

 

 

Foreldre, elever, lærere og støttespillere har samlet inn økonomiske gaver nok til å dekke denne turen. Foreldrekommiteen har en konto 0539.68.89449 , kontoeier: Kine-Linn Skistad

Ta gjerne kontakt med oss i kommiteen :