Skolekantine

Status: Gjennomført

Lærere og elever på 9. klassetrinn jobber daglig dugnad i skolens kantine. Overskuddet herfra sponser Polensereisen for disse elevene. Veldig bra tilskudd til resiekassa. Bra jobba !

 


Onsdag 26. mai

 

Onsdag 26. mai, forestilling Flesberg barneskole Smile

Kine-Linn & 10.klasse tok utfordringen på strak arm da FAU på Flesberg barneskole gav oss en mulighet for å tjene litt til turen. Kaker ble bakt og Kine-Linn og elever sørget for kafe-inntekter 


Vaffel !

 

Kjersti Aasen har tatt seg av vaffel-dugnadslister og lagt tilrette for vaffelslag på KIWI Lampeland hver Fredag. Dette har gitt oss kjærkomne inntekter.

Takk for innsatsen Kjersti !


Førjuls Basar

Status: fullført Se bildet i full størrelse

Bra jobba av Anne-Britt & Astrid som organiserte og elevene som solgte !