http://www.flesberg.kommune.no/Skolene/Flesberg%20skole.aspx

SØKNADER VI HAR SENDT: 

Det er mange stiftelser/legater/fond i Norge som tilbyr støtte til personer, foreninger, prosjekter etc. Vi har søkt følgende om økonomisk støtte:

Her er et eksempel på søknad:Fil polentur-soknad.doc Laughing