Økonomi

Det reiser 31 elever, 2 lærere og 3 voksne(NB: plass til flere voksne!)

Turen har et budsjett på ca kr. 200.000 og det er en målsetting å samle inn kr. 160.000 på dugnad. I tillegg kommer et tilskudd fra Flesberg kommune, oppvekst- og kulturetaten på kr. 46.500. Uten Flesberg kommunes velvillige tilskudd på 1500,- pr elev hadde det vært vanskelig å gjennomføre turen.

I tillegg dekkes reisen for 2 lærere av Flesberg Kommune via skolens budsjett.

De voksne som følger turen sponses med 1500,- , resten betaler de selv.

 

 

Inntekter

 

 

 

Hver elev har blitt sponset med 1500 kr av Flesberg Kommune

Resten måtte finansieres via gaver/dugnader etc. Vi kom i mål med innsamlingen tilslutt, turen ble betalt i sin helhet denne uken :) 

 

 

Mannequin-oppvisning Lampeland 32 959
Kommunal støtte 46 500
Kantinedrift skolen v/elevene 17 000
Vaffelsalg Fredag'er KIWI 33 500
salg av Aftenposten 9 583
Innsamling på Kiwi/Basar* 13 400
kafe forestilling mai 2010 11 317